Price Range: From to

Compare Listings

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, BİNOPLUS Yazılım Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından yönetilmekte olan www.aynokomemlak.com adresinde yer alan web sitesinin, (Site) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.

 • Kişisel Verilerinizin toplanması

Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Bİnoplusiçin anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Kişisel bilgilerinizi Binoplus’a sağlamayı seçmeniz halinde, bu bilgilerin Binoplus datasında Binoplus tesislerinde saklanmasını kabul etmiş bulunursunuz.

Binoplus daha etkin bir şekilde çalışmak ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için kişisel verilerinizi toplamaktadır.Binoplus kişisel verilerinizi iki yolla elde etmektedir;

 1. Sizler Tarafından Doğrudan Tarafımıza Verilen Bilgiler

Hizmet’in ifası için ve sitenin kullanımı öncesinde veya sırasında, Binoplus’a kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Binoplus’a verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

 1. Sitemizi Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler

Binoplussunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

 • Topladığımız kişisel verileriniz

Binoplus’ın aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve diğer benzer veriler.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, tercih edilen dil ve benzeri veriler.
* Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak,) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;

Konum Verileri,
*
 Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (teklif verme, satın alma, satma, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan ürün veya ürün içerikler gibi);

* Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler;

Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Binoplus’a gönderilen mesajlar

* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri,Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Binoplushizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

* Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Binoplus’ın ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması);

* Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;

* Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;

Ödeme Verileri: Şirket ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

İçerik Verileri: Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ürünün kişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (tapu, ruhsat, marka tescil belgesi gibi), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

 • Kişisel Verilerin Depolanması ve İşlenmesi

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışındaBinoplus’ın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

 • Verilerin Paylaşılması, aktarılması

Binoplus, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Verilerinizi Türkiye’de veya yurtdışında ikamet eden diğer www.aynokomemlak.com Kullanıcıları ile de paylaşabiliriz. Örnek vermek gerekirse; bir kullanıcı ile işlem yaparken, diğer kullanıcı, ilgili işleminin tamamlanması için sizin elektronik posta adresinizi görebilir ve iletişim bilgilerinizi ve adresinizi elde edebilir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Binoplus kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Binoplus’ın, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kişisel bilgilerinizi yurtiçi ve yurtdışına dahil üçüncü kişilere satabileceği ve kiralayabileceğini açık bir şekilde kabul, beyan ve taahhüd etmektesiniz. Binoplus kişisel bilgilerinizi, diğer kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden topladığımız bilgileri ile birleştirerek hizmetlerimizi, içerik ve tanıtımlarımızı geliştirmek ve kişileştirilmek amacıyla kullanabilecektir. Ayrıca Binoplus, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlama amaçlı tanıtımları gönderebilir. Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya reklam-kişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz takdirde, Sitedeki ilgili ayarlarınızı değiştirerek veya elektronik posta da yer alan talimatları izleyerek bu taleplerinizi Binoplus’a iletebilirsiniz

Binoplus, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde ve işbu sözleşmede belirtilen haller dışında, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğinizi korumak ve Sitede kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.

 • Kişisel Verileri Saklama Süresi

Binoplus, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler şirketimizce re’sen veya talebiniz halinde veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ile Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Madde 11/2 hükmü gereği elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklamak ve talep halinde bu kayıtları Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmakla yükümlüyüz.

Buna ek olarak, Binoplus, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir

 • Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz

Kullanıcı, Binoplus’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Üye ve kullanıcılar yukarıda belirtilen taleplerini www.aynokomemlak.com adresinde yer alan iletişim kanalı ile Binoplus’a iletebilecektir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 • Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Binoplus, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul (T.C Kişisel Verileri Koruma Kurulu) tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir. Bu yüzden her türlü çabayı göstermemize rağmen bilgilerin çalınmasından ve hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinden Binoplus sorumlu olmayacaktır.

Binoplus, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikasıve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Binoplus, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcı ve üyelere ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

 

 

 • Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Binoplus, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Binoplus’ın Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikle Sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 • Üye Hesabının Güvenliği

Şifreniz, kullanıcı ve üye hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve www.aynokomemlak.comşifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Binoplus’abildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

 • Lütfen Bize Ulaşın

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal www.aynokomemlak.com adresinde ilgili yerden güncelleyeceğini taahhüt eder. Üyelerin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Binoplus’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı ve üyeler, yukarıda belirtilen taleplerini dePapuçcular Mahallesi, Çıracılar Caddesi, No: 29/1 Adapazarı/SAKARYA-TÜRKİYE adresine yazılı olarak iletebilecektir. Kullanıcı ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.

The Office

Phone: +(90) 580 885 20 81

Email: info@aynokomemlak.com

Address: Papuççular Mah. Çıracılar cad. No:29/1 Adapazarı